Động cơ Doosan

Danh sách động cơ Doosan

danh mục động cơ doosan
Máy phát điện
D1146 D1146T DB58
P086TI P086TI-1 P126TI
P126TI-1 P126TI-II P158FE
P158LE P158LE-1 P158LE-2
P158LE-S P180FE P180LE
P180LE-1 P180LE-S P222FE
P222LE P222LE-1 P222LE-S
Power Unit
PU066 PU086 PU086T
PU086TI PU126TI PU158TI
PU180TI PU222TI
Bơm bê tông
PU086 PU086T PU086TI
PU126TI PU158TI PU180TI
PU222TI
Marine Diesel Engine
Marine Propulsion
L066TI L086TI L136
L136T L136TI L126TI
MD196T MD196TI 4V158TI
V158TI V180TI 4V222TI
V222TI
Marine Auxiliary
AD066TI AD086TI AD136
AD136T AD136TI AD126TI
AD196T AD196TI 4AD158TI
AD158TI AD180TI 4AD222TI
AD222TI
Động cơ ô tô
DL06 DL06S DL08S
DL08 D1146 D1146T
D1146TI DE08TIS DV11
DV11S DE12 DE12T
DE12TI DE12TIS DV15T
DV15TI DV15TIS
Động cơ máy công trình
DB58 DB58S DB58T
DB58TI DB58TIS DL06
DL08 D1146 D1146T
DV11 D1146TI DE08TIS
DE08TS DE12T DE12TI
DE12TIS
Generator Natural Gas Engine
GE08TI GE12TI GV158TI
GV180TI GV222TI
Automotive Natural Gas Engine
GE08TI GE12TI GK12

Leave a Reply